In Breda zijn in de eerste zeven maanden van het verbod op bellen en appen op de fiets relatief veel inwoners op de bon geslingerd. Na Groningen, Goes en Delft werden er in Breda de meeste boetes per 10.000 inwoners uitgeschreven.

Sinds 1 juli 2019 is het niet meer toegestaan om op de fiets een telefoon vast te houden. In totaal werden er landelijk 24.000 boetes uitgeschreven in de eerste zeven maanden van het verbod. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB).

Een relatief groot deel daarvan werd uitgeschreven in Breda. Het gaat in totaal in die eerste zeven maanden om 850 bekeuringen. Dat komt neer op één boete per 212 inwoners.

Op bellen of appen op de fiets staat een boete van 95 euro. In totaal schrijft de Brabantse politie gemiddeld 1.630 bekeuringen uit aan fietsers per maand. Het grootste deel daarvan is voor fietsen zonder verlichting.

In de afgelopen vijf jaar is het aantal geregistreerde fietsdiefstallen landelijk met bijna 40 procent gedaald. Wel bestaan er grote verschillen tussen provincies. Zo is de daling in Friesland ruim 54 procent, terwijl Noord-Holland te maken heeft van een daling van 'slechts' 23 procent. De provincie Noord-Brabant kent een bovengemiddelde daling van 49 procent.