De Zevenbergse huisartsen richten een noodpraktijk in voor patiënten met luchtwegklachten of andere coronagerelateerde klachten. Ze kunnen daar terecht na doorverwijzing vanuit de eigen praktijk. Deze locatie gaat open op het moment dat de eigen huisartsen kampen met overcapaciteit.

De huisartsenpraktijken kregen vanuit het regio-overleg de opdracht om binnen de kern Zevenbergen de voorbereidingen te treffen voor een grotere toestroom van patiënten. Huisarts Evers-Roeten van Huisartsenpraktijk Tholos nam de coördinatie op zich.

In het Trefpunt aan de Kristallaan komt een tijdelijke praktijk waar patiënten van de drie huisartsenpraktijken terechtkunnen, die luchtwegklachten en andere coronagerelateerde klachten hebben

Het eerste contact met de huisarts blijft zoals dat nu is. Patiënten bellen in alle gevallen met hun eigen praktijk en spreken hun eigen doktersassistente. Als iemand klachten heeft die mogelijk op het coronavirus duiden en de arts vindt een consult noodzakelijk, wordt een afspraak ingepland op de locatie Trefpunt.

Het verzoek is om zoveel mogelijk alleen naar Trefpunt te komen. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan dienen begeleiders bij voorkeur buiten te wachten.

In het Trefpunt draaien de betrokken huisartsen afwisselend het spreekuur. Het kan dus zo zijn dat niet de eigen huisarts, maar een andere huisarts de patiënt onderzoekt. Die beschikt wel over alle gegevens. De huisartsen kunnen namelijk via een beveiligde verbinding elkaars patiëntendossiers raadplegen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral via nies- en hoestdruppeltjes. Het virus kan direct van mens op mens worden overgedragen of (voor beperkte tijd) via oppervlakken zoals deurklinken.
  • Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.