De gemeente Breda koopt het voormalige kazerneterrein Seelig-zuid van het Rijksvastgoedbedrijf. Dat biedt de gemeente de kans om van Seelig-zuid een openbaar stadspark te maken en de rivier de Nieuwe Mark door te trekken tot aan de Vredenburchsingel.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de koopovereenkomst vastgesteld, die dit najaar wordt ondertekend. De oplevering van het terrein is uiterlijk in 2024.

"Het Seelig-zuidterrein is een wezenlijk gebied om de rivier de Nieuwe Mark af te maken", vertelt wethouder Paul de Beer. "Het is goed voor de stad dat we deze overeenkomst met het Rijksvastgoedbedrijf hebben kunnen sluiten. Het terrein was gesloten vanwege het militaire karakter en wordt nu een openbaar stadspark."

Het afgelopen jaar zijn de gesprekken met het ministerie van Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf geïntensiveerd. Nu Defensie en Rijksvastgoedbedrijf overeenstemming hebben over het verplaatsen van de nog aanwezige activiteiten, is de weg vrijgemaakt om de koopovereenkomst te gaan sluiten.

Seelig-zuid is onderdeel van het beschermd stadsgezicht vanwege de grote open groene ruimte en de monumentale bebouwing. De zogenoemde 'witte huisjes' zijn aangewezen als Rijksmonument. Ongeveer de helft van de huisjes is nog verhuurd als woning. Deze huurcontracten blijven in stand.

Dit najaar zal een open planproces starten met omgeving en stad om te bepalen hoe het gebied precies ingericht gaat worden.