Er komt dit jaar nog een rotonde op de Heerbaan ter hoogte van de Heusdenhoutsestraat in Breda, heeft verantwoordelijk wethouder Boaz Adank maandag laten weten. De wijkraad hoopte dat de werkzaamheden werden uitgesteld in het kader van een totaalvisie voor de Heerbaan.

De gemeente krijgt alleen subsidie voor de rotonde als de werkzaamheden dit jaar worden afgerond. Daarom worden de werkzaamheden zo snel mogelijk opgestart.

"Er is een oplossing nodig voor de hoeveelheid verkeer op het kruispunt van de Heerbaan tegenover het winkelcentrum. Uit ervaring weten we dat een rotonde een goede manier is om het verkeer te regelen. Ook brengt een rotonde de snelheid op de weg omlaag", aldus Adank.

De wijkraad en de werkgroep Verkeer Heusdenhout maken zich al langer zorgen over onder meer de vele hardrijders op de Heerbaan. "De gemeente noemt de Heerbaan een ontsluitingsweg, maar er rijdt alleen doorgaand verkeer. Een weg als de Heerbaan hoort aan de rand van een wijk, niet dwars daar doorheen", aldus voorzitter van de werkgroep, Lein Labruijère, tijdens de burgersessie over het onderwerp. Hij pleit voor bijvoorbeeld een 30-kilometerzone.