Het aantal misdrijven in Breda is vorig jaar voor het eerst sinds 2012 toegenomen, blijkt uit jaarcijfers die de politie woensdag heeft gepubliceerd. Er werden vorig jaar bijna 11.000 misdrijven geregistreerd in de gemeente, tegenover iets meer dan 10.500 in 2018.

In de stad werden voornamelijk veel meldingen gemaakt van mishandelingen (625). Ook werden er veel meldingen gedaan van diefstal en inbraak in een woning (480) en bedreiging (409).

In Breda is het aantal geregistreerde misdrijven sinds 2012 fors afgenomen. In 2012 werd er nog melding gemaakt van zo'n 16.900 incidenten, tegenover 15.400 in 2013, 14.200 in 2014 en 13.300 in 2015. De jaren daarna zijn de aantallen nog verder gedaald naar 12.600 in 2016, 11.200 in 2017 en uiteindelijk 10.500 in 2018.

Landelijk is het aantal misdrijven na een jarenlange daling ook weer toegenomen. Voor het eerst in 2012 is er een stijging te zien. In totaal werden er in 2019 ruim 800.000 misdrijven geregistreerd.