Ennatuurlijk start maandag met de aanleg van de Warmtesingel in Breda. Dit is een 5 kilometer lange leiding die het warmtenet aan de ene kant van de stad op termijn verbindt met het warmtenet aan de andere kant.

Het gaat om een leiding van de Lunetstraat tot de Middellaan. Hierdoor kunnen potentieel vijfduizend woningen en honderd bedrijven duurzame warmte ontvangen.

Bijna 20 procent van de Bredase huishoudens is al aangesloten op het warmtenet van Ennatuurlijk. De warmte is afkomstig van de RWE-centrale in Geertruidenberg. In de centrale wordt elektriciteit opgewekt waarbij veel warmte vrijkomt. Een groot deel van die warmte, die anders zou worden weg gekoeld, wordt gebruikt voor de verwarming van huizen en bedrijven in Breda, Tilburg, Oosterhout en Made.

"We besparen nu al 30 procent aan CO2-uitstoot. In 2030 kan dit percentage worden verhoogd naar 70 procent en in 2050 zelfs naar 100 procent", zegt Erik Stronk, algemeen directeur Ennatuurlijk.

"Samen met gemeente Breda, de provincie en woningcorporaties gaan we namelijk steeds meer lokale, duurzame bronnen aansluiten. Denk aan de inzet van aardwarmte en restwarmte van bedrijven. Hiermee kunnen we het warmtenet nog CO2-armer inrichten."