Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant gaan polder Weimeren bij Prinsenbeek aanpakken om de biodiversiteit in het gebied te bevorderen.

Een groot deel van de sloten in de polder gaat verdwijnen en daarvoor in de plaats komen waterplassen en rietmoeras, zonder dat het waterpeil zal veranderen. De veranderingen in het watersysteem zijn nodig om de gewenste plant- en diersoorten in het gebied te krijgen.

De werkzaamheden in het gebied zijn onderdeel van het Natuurproject Noordrand Midden, wat weer onderdeel is van Natuurnetwerk Brabant. Dit netwerk bestaat uit meerdere natuurgebieden die door zogeheten ecologische verbindingszones met elkaar verbonden zijn. Hierdoor kunnen dieren zich makkelijk verplaatsen tussen de verschillende natuurgebieden.