De gemeente Breda en de provincie Noord-Brabant gaan fors investeren in de natuur rondom Breda. Hiervoor ontvangt de stad een financiële compensatie van 1,5 miljoen euro van de provincie.

Breda en de provincie zijn overeengekomen dat de landgoederenzone Haagse Beemden wordt omgezet naar natuur.

Het bedrag wordt ingezet voor andere natuurprojecten. Op deze manier heeft Breda de belofte om binnen vier jaar 144 hectare natuur te realiseren waargemaakt.

In de landgoederenzone Haagse Beemden komt ook een aantal recreatieve paden. Naast investering in natuurontwikkeling kunnen zo ook meer mensen van het stadspark genieten. Verspreid over Breda wordt er op diverse plekken geïnvesteerd in de aankoop en inrichting van natuurgebieden.

Het gaat om percelen in de Lage Vuchtpolder, Chaamse Beek, Landgoederenzone Haagse Beemden, Weerijs-Zuid en bij de Gilzerwouwerbeek.

Ook kunnen nieuwe faunapassages worden aangelegd. Door de financiële ondersteuning van Groen Ontwikkelfonds is het mogelijk om dubbele stappen te zetten. Minimaal elke euro die de gemeente Breda investeert wordt verdubbeld vanuit het fonds.