Bredanaars met een laag inkomen behouden in 2020 hun recht op de BredaPas. De exacte invulling van de pas op de lange termijn is nog niet bekendgemaakt.

De BredaPas is een kortingspas die Bredanaars met een laag inkomen gratis kunnen aanvragen. Zij kunnen met korting deelnemen aan allerlei sportactiviteiten en sociale en culturele evenementen.

In juni van dit jaar nam de raad een motie aan waarin stond dat de pas moet blijven bestaan. "Daarom hebben wij de afgelopen weken de voorbereidingen voor de verzending van de BredaPas 2020 getroffen. Ook zijn we bezig met het maken van nieuwe afspraken over de BredaPas met partners", aldus wethouder Boaz Adank in een brief aan de raad.

Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de invulling van de BredaPas op de langere termijn wordt. Adank bespreekt dit in het definitieve beleidskader Armoede en Schulden, dat hij in januari 2020 aan de raad voorlegt. "In het voorstel beogen we terug te gaan naar de bedoeling van de pas en scherper toe te zien op de criteria en voorwaarden voor organisaties en pashouders."

Ook wordt hierin de uitkomst van het onderzoek onder BredaPas-houders en partners meegenomen.