Inwoners van Breda kunnen vanaf januari 2020 bij een nieuw regionaal meldpunt zelf een melding maken als zij zich zorgen maken over een verwarde buurtbewoner.

Op dit moment kunnen alleen professionele hulpverleners gebruikmaken van het bestaande meldpunt. Wethouder Miriam Haagh wil het meldpunt crisiszorg verruimen. "Het doel is om voor de hele regio één meldpunt te hebben met één telefoonnummer waar álle meldingen (van professionals én inwoners) samenkomen", laat de wethouder weten.

Na een melding laat het college de ggz uitzoeken of iemand verplicht zorg moet krijgen. Vervolgens gaat de casus naar het Openbaar Ministerie (OM), dat daadwerkelijk verplichte zorg kan opleggen.

"Het in de wijk wonen van mensen met een psychische kwetsbaarheid gaat alleen goed als er een samenspel is met de buurt", meldt de wethouder in een brief aan de gemeenteraad van Breda. "Dat betekent dat we wat mogen vragen van het absorptievermogen van buurtbewoners. Maar ook dat we hen serieus nemen als ze zien dat het écht niet goed gaat met hun buurtgenoot."