Het definitieve plan van de herinrichting van acht straten in Tuinzigt in Breda is bekend. Zo komen er meer parkeerplaatsen, meer bomen en groene hagen.

Het riool in de straten van de Acaciastraat en omgeving is toe aan vervanging. Er komt een nieuw gescheiden rioolstelsel dat regenwater apart afvoert en de straten worden aangepakt.

Het project Acaciastraat en omgeving betreft een achttal straten in het zuidwesten van Tuinzigt. Het gaat om de Plataanstraat (deel Cypresstraat - Olmstraat), Cypresstraat, Acaciastraat (deel Tuinzigtlaan - Cypresstraat), Lariksstraat, Lavendelstraat, Oleanderstraat, Kamperfoeliestraat en Magnoliastraat (deel Tuinzigtlaan – Lariksstraat).

De grootste veranderingen zijn de toevoeging van veel groen en extra parkeerplaatsen. Ook zijn er veel verkeersremmende maatregelen getroffen, die de snelheid van auto's in de wijk moeten verlagen.

Nu de plannen definitief zijn, worden ze voorgelegd aan het college. Na akkoord worden de werkzaamheden verder uitgewerkt en aanbesteed. Naar schatting zal in het tweede kwartaal van 2020 worden gestart met de herinrichting van de straten in Tuinzigt.