De vaccinatiegraad in Breda is in de afgelopen jaren licht gedaald, blijkt uit een overzicht dat het college van burgemeester en wethouders naar de raadsfracties van de SP en de VVD heeft gestuurd.

De raadsfracties hadden vragen gesteld nadat er in Den Haag gesproken werd over de verplichte inenting van kinderen die naar de kinderopvang gaan.

Landelijk kreeg vorig jaar 92,4 procent van de kinderen op tweejarige leeftijd de DKTP-vaccinaties (difterie, kinkhoest, tetanus, polio). In Breda was de vaccinatiegraad voor DKTP met 94,6 procent hoger dan het landelijk gemiddelde.

Toch daalt de vaccinatiegraad in Breda de afgelopen jaren. Zo kreeg 97,7 procent van de kinderen in 2012 een DKTP-prik, in 2018 was dat percentage 94,6 procent. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert een vaccinatiegraad van 95 procent om de groepsbescherming te realiseren.

Volgens het college komt de daling van de vaccinatiegraad in Breda vooral door de bezwaren van 'kritische prikkers'. Voor hen is sinds vorig jaar een 'natuurlijk consultatiebureau' actief in Breda. "De eerste cijfers laten zien dat een andere benadering van deze ouders bijdraagt aan het verhogen van de vaccinatiegraad binnen deze doelgroep", aldus het college.