De gemeente Breda gaat verschillende maatregelen nemen om de veiligheid en de leefbaarheid rond de Zuidelijke Rondweg te vergroten. De komende tijd wordt de tunnelbak ter hoogte van de Ginnekenweg groen bekleed en moet de overgang van 70 naar 50 kilometer per uur bij de de kruising van de Diaconesseweg duidelijker zichtbaar worden.

De gemeente trekt 950.000 euro uit voor de aanpassingen.

De tunnelbak wordt aangepast om de Zuidelijke Rondweg en de omgeving te vergroenen. Bij de kruising van de Diaconesseweg wordt het wegbeeld aangepast, waardoor de overgang van 70 naar 50 kilometer per uur duidelijker zichtbaar moet worden. Hierdoor wordt de snelheid van het autoverkeer op de Graaf Engelbertlaan omlaag gebracht, wat het geluidsniveau ten goede zou komen.

Naast deze twee maatregelen, wil de gemeente de haag langs de Franklin Rooseveltlaan ook verbeteren. Er wordt verwacht dat dit voor geluidsreductie kan zorgen.