Staatsbosbeheer start op maandag 26 augustus met de bomenkap in het Liesbos bij Breda. Tijdens de werkzaamheden, die tot begin oktober duren, zullen de boswachters geselecteerde bomen kappen. De bomen maken plaats voor een "volgende generatie", meldt Staatsbosbeheer.

"Bossen met veel oude bomen zijn prachtig, maar ook heel kwetsbaar", vertelt boswachter Floris Hoefakker. "Een gevarieerd bos met bomen van diverse leeftijden en meerdere boomsoorten is een veerkrachtig bos. Ziektes en plagen hebben minder kans om toe te slaan en stormen veroorzaken minder schade."

De werkzaamheden worden uitgevoerd om een aantal bomen meer ruimte te geven om zich verder te ontwikkelen en om ruimte te maken voor een nieuwe generatie bomen. Door openingen te maken in het bos valt er meer licht op de bosbodem, waardoor zaden kunnen ontkiemen en jonge bomen zich verder kunnen ontwikkelen.

Voorafgaand aan de bomenkap worden in het hele bos nesten, vossenbouwen, nestholtes in bomen en andere kwetsbare locaties en soorten geïnventariseerd. De opbrengsten van het hout komen ten goede aan het natuurbeheer van Staatsbosbeheer.

De bospaden kunnen tijdens en na de werkzaamheden tijdelijk minder goed begaanbaar zijn wegens beschadigingen door bosbouwmachines en vrachtwagens. De paden worden na afronding van de werkzaamheden zo snel mogelijk hersteld.