Breda ontvangt 4,7 miljoen euro subsidie vanuit de Europese Unie voor het aanleggen van een natuurinclusieve kade aan de Nieuwe Mark, langs de Nieuweweg. Het project genaamd GreenQuays moet natuur terugbrengen in de binnenstad.

De kade wordt 175 meter lang met speciale 'boomvakken' voor de groei van bomen struiken en in de kademuur gaten die dienen als broedruimte voor vogels.

In een proefopstelling zal op kleine schaal worden geëxperimenteerd met verschillende uitwerkingen van deze muur. De resultaten daarvan worden uiteindelijk in een definitieve vorm gerealiseerd in het GreenQuays project.

Het doel van de gemeente is om de totale lengte van kademuur aan de Nieuwe Mark natuurinclusief te maken.

Ideeën mogelijk ook in andere Europese steden uitgevoerd

Zoals vele steden in Europa worstelt ook Breda met de niet-duurzame verstedelijking uit het verleden, de achteruitgang van stedelijke ecosystemen en een gebrek aan weerbaarheid tegen klimaatverandering.

Binnen het project GreenQuays, waar zeven andere Nederlandse partners deel van uitmaken, worden innovatieve oplossingen bedacht, getest en uitgevoerd. Wanneer dit een succes blijkt, kunnen de ideeën ook in andere Europese steden worden doorgevoerd.