De gemeente Breda zet zich samen met de gemeenten Zundert en Etten-Leur in om het Van Gogh Nationaal Park te realiseren.

Het park is een vliegwiel voor de verbindende Brabantse aanpak op gebied van natuur, landschap, energie, klimaat, cultuur en regionale economie in relatie tot de grote ruimtelijke opgaven in Brabant.

De stuurgroep maakt zich hard voor de officiële status van 'Nationaal Park' voor dit parkgebied. Hiermee hopen de gemeenten Noord-Brabant onder meer toeristisch op de kaart te zetten en de economische positie in de regio te versterken.