De gemeente Breda stelt in 2020 een kleine 70.000 euro subsidie beschikbaar voor kleinschalige initiatieven. Dat is één van de maatregelen die de gemeente op korte termijn doorvoert om de subsidieaanvragen voor komend jaar juridisch houdbaar te maken.

De rechter oordeelde eerder dit jaar dat de verstrekking van de subsidies voor 2018 niet rechtmatig zijn verlopen.

Vorig jaar gaf de gemeente Breda 32,5 miljoen euro subsidie aan de thematafels. Aan die tafels zaten betrokken partijen die samen één uitvoeringsplan maakte waarin ze de beschikbare subsidie verdelen. Die systematiek is echter niet zorgvuldig genoeg, oordeelde de rechter eerder dit jaar nadat een scoutingvereniging naar de rechter was gestapt vanwege een afgekeurde subsidie.

De grote partijen hebben er immers baat bij, om de kleinere partijen geen subsidie toe te schrijven in het plan, stelde de rechter. Dat systeem moet gerepareerd worden, gaf wethouder Miriam Haagh in het interpellatiedebat over het onderwerp aan.

College neemt op korte termijn maatregelen

Het college heeft daarom op korte termijn maatregelen genomen. Zo wordt er dit jaar 70.000 euro gereserveerd voor individuele subsidieaanvragen van kleinschalige initiatieven.

Die kunnen binnen hun thema een subsidie van maximaal 5.000 euro aanvragen die individueel behandeld zal worden door een onafhankelijke commissie. Zij hoeven niet deel te nemen aan een thematafel. Ook zal het college beoordelen of het proces aan de thematafels zorgvuldig verloopt.

Voor de langere termijn is in de raad besproken om een fundamenteel gesprek te voeren over een nieuw beleidskader voor de periode 2021-2022 en de toekomst van het Bredase subsidietoekenningsmodel.