De gemeente Breda krijgt 2,5 miljoen euro te besteden om maatregelen te nemen tegen de overlast van de hogesnelheidslijn die door de stad loopt. Dat zijn het ministerie van Infrastructuur en de gemeente overeen gekomen.

Al in 2015 bleek bij tientallen woningen in Breda dat de geluidsoverlast van de HSL daar de normen overschreed. Dat onderzoek werd uitgevoerd door een onafhankelijk adviesbureau. De overlast kwam doordat de constructie anders was gebouwd dan in het oorspronkelijk ontwerp stond.

Kort daarna lukte het de gemeente Breda om in overleg met het ministerie 2,5 miljoen euro toegekend te krijgen voor maatregelen in de gemeente. Maar dat budget lag wel nog bij de overheid, die geen doelmatige besteding kon vinden voor het geld.

Daarom wordt het budget nu overgeheveld naar de gemeente Breda. Dat betekent dat de 61 betrokkenen ook daadwerkelijk eindelijk maatregelen kunnen gaan verwachten, stelt de wethouder. Die worden vastgesteld in overleg met de bewonerscollectieven waarmee de gemeente al lange tijd om tafel zit.