De gemeente Breda krijgt een Europese subsidie van 417.000 euro binnen het Project WaVE. Dit project wil erfgoed aan en rond het water benutten en herwaarderen.

In totaal werd binnen het project een subsidie van ruim 1,2 miljoen euro verdeeld aan zeven partners. Naast Breda zijn dat Ravenna (Italië) en Aarhus (Denemarken), de provincie Alicante (Spanje), de regio Ister Granum (Eurregio Hongarije-Slowakije) en de kennisinstituten Certimac (Italië) en Delft University of Technology.

De partnersteden en -regio's hebben gemeen dat hun grondgebied rijk is aan erfgoed dat historisch is gekoppeld aan water.

De subsidie maakt het mogelijk voor de partners om op Europees niveau samen te werken aan de opgave om het erfgoed en het water te behouden en verder te ontwikkelen. En daarbij wordt ook gekeken naar de positieve neveneffecten zoals sociaaleconomische groei en klimaatadaptatie.

'Erkennen waarde van erfgoed'

"In Breda erkennen we de waarde van ons watergerelateerd erfgoed", laat wethouder van Erfgoed Marianne de Bie weten. We willen de 21e eeuwse uitdagingen zoals klimaatverandering gebruiken als mogelijkheid voor een herwaardering en verdere ontwikkeling van ons cultureel erfgoed aan en rond het water."

"Ik denk daarbij aan de Nieuwe Mark en de Zuidwaterlinie, maar ook aan ons historische riool en fonteinen in onze binnenstad."