De gemeente Breda heeft de regelingen die starters moeten helpen aan een koopwoning fors uitgebreid. Starters mogen voortaan al gebruikmaken van een starterslening bij een huis van maximaal 225.000 euro. Dat was voorheen 200.000 euro.

Ook wordt de 1 procent-regeling afgeschaft, waarbij verkopers 1 procent van de verkoopprijs van de woning aan de gemeente moet betalen.

Extra mogelijkheden voor starters om een passende eerste koopwoning te kopen, vermindert de druk op de sociale of middeldure huurmarkt, hoopt de gemeente Breda.

Het betreffende voorstel kon rekenen op unanieme steun van de raad.

Bij het aannemen van de raadsvoorstellen werd ook een motie van D66 aangenomen. Die partij wil graag dat het nieuwe beleid goed wordt gemonitord. Hierin moeten niet alleen de toegekende maar ook de afgewezen aanvragen inzichtelijk worden gemaakt. Het beleid moet goed worden geëvalueerd en die evaluatie moet vervolgens actief worden gecommuniceerd naar de gemeenteraad, zo pleitte D66.