De verbouwing van het stadhuis is zo'n zeven ton duurder uitgepakt dan gepland. Breda had de verbouwing op iets meer dan een miljoen geraamd, de werkelijke kosten blijken 1,7 miljoen.

De kostenoverschrijding is het gevolg van aanvullende werkzaamheden en gebruikerswensen, zoals de verlichting van de raadzaal, meubilair van de kamers, asbestonderzoeken en de verhuizing van het archief. Ook is er spraken van een bouwkostenstijging door de langere bouwtijd.

Dit blijkt uit antwoorden van het college op vragen van SP-fractievoorzitter Bas Maes.

De kans dat de verbouwing duurder zou uitpakken dan geraamd is volgens het college uitgebreid besproken in de raad. "Het ging om een zeer complexe verbouwing met name als gevolg van de monumentale status van het stadhuis".

Breda liet afgelopen jaar de raadszaal verbouwen en opnieuw inrichten, evenals de grote trouwzaal, collegekamer en commissiekamer. Dit is gebeurd vanwege de nieuwe vergadermethode van de gemeenteraad, waarbij elke donderdag meerdere sessies tegelijkertijd plaatsvinden.

Ook werden in het monumentale pand klimaatinstallaties aangebracht. "De gemeenteraad is reeds enige tijd geleden al op de hoogte gesteld van de kostenontwikkeling en oorzaken daarvan", zegt Maes.