De gemeente Breda sluit 2018 af met een tekort van 8,4 miljoen euro, blijkt maandag uit de jaarrekening. Flinke tegenvallers waren onder meer de afwaardering van het Rat Verlegh stadion en de schadevergoeding van 5 miljoen euro die de gemeente moest betalen aan de Lunet.

Breda kampt, net als veel andere gemeenten, met tekorten in het sociaal domein. Dat komt onder meer door de steeds hogere kosten voor de WMO doordat meer mensen hier beroep op doen. Dit terwijl de bijdrage vanuit het rijk niet mee stijgt. En dat is, in tegenstelling tot de incidentele tegenvallers, wel een probleem voor de langere termijn.

Toch is wethouder Greetje Bos positief. "We zien de uitdagingen om binnen het sociaal domein de inkomsten en de uitgaven goed te beheersen. Hierin slagen we steeds beter. Wel ervaren we dat niet alle budgetten toereikend zijn voor onze opgave en dat zien we nadrukkelijk terug in deze jaarrekening. Het college zet alles op alles om volgende jaren in de zwarte cijfers te komen."

Er is dan ook nu geen reden tot zorgen, stelt Bos. De reserves zijn toereikend om de risico's te dekken en het weerstandsvermogen van de gemeente blijft volgens haar sterk.

De gemeente benadrukt dat Breda ondanks het miljoenentekort wel enkele grote successen heeft gehad in 2018. Zo biedt de directe snelle treinverbinding tussen Breda, Antwerpen, Mechelen en Brussels Airport een stevig economisch perspectief voor Breda. Ook kwamen er ruim duizend bedrijven en tweeduizend banen bij in een jaar tijd, is het oude belastingkantoor weer geopend, opende de rechtbank en is het Rat Verlegh Station energieneutraal dankzij de aanleg van 1944 zonnepanelen.