Het te herontwikkelen Bredase gebied Gasthuisvelden moet samen met de wijk Fellenoord binnen tien jaar zelf energie opwekken en CO2-neutraal zijn. Dat streven heeft het college uitgesproken in de Voorjaarsnota, de opmaat voor de begroting voor 2020.

Bewoners worden ergens in het komende halfjaar benaderd om mee te denken. "We gaan gesprekken aan met de bewoners", vertelt wethouder Greetje Bos (VVD). Vanuit de gemeente wordt nadrukkelijk ingezet op het sociale aspect van de energietransitie. "De techniek is niet de uitdaging", stelt Bos.

De energieomslag die moet worden gemaakt, bestaat volgens het college uit het treffen van voorzieningen voor niet-fossiele energie die nodig is voor elektriciteit, verwarming en afkoeling van de panden in het gebied. "Om dat te bereiken gaan we voor de hele stad onder andere wijkenergieplannen opstellen en initiëren we samenwerking met andere partijen." Warmte en koude zou gerealiseerd kunnen worden door middel van 'aquathermie', een manier om door middel van water uit de Mark de woningen te koelen of te verwarmen.

Bewoners in de veelal huurhuizen hoeven niet bang te zijn voor stijgende lasten. "Haalbaar en betaalbaar is het uitgangspunt", benadrukt de wethouder. "Het moet budgetneutraal zijn."