De gemeente Breda gaat het komende jaar fors investeren in het doortrekken van de Nieuwe Mark, de verbouwing en uitbreiding van de dak- en thuislozenopvang en de ontwikkeling van een topsportvoorziening voor regionaal talent.

Dat blijkt uit de voorjaarsnota 2019, die woensdag werd gepresenteerd door burgemeester en wethouders.

De dak- en thuislozenopvang aan de Slingerweg, ook wel de doorstroomvoorziening genaamd, wordt vernieuwd en uitgebreid. Het huidige pand is verouderd en voldoet niet meer aan de behoefte van de steeds diverser wordende doelgroep.

Bovendien zitten de dertig vaste plekken en tien tijdelijke plekken de afgelopen periode steevast vol. Daarom wordt de voorziening uitgebreid naar veertig vaste plekken met uitloop tot vijftig plaatsen in totaal.

Of er gekozen zal worden voor renovatie van het huidige pand of nieuwbouw, is nog niet bekend. Wel laat wethouder Miriam Haagh weten dat de doorstroomvoorziening in hetzelfde gebied zal blijven.

Sportvoorziening moet in 2022 deuren openen

Breda krijgt een sportvoorziening voor toptalent uit de regio Zuidwest-Nederland. Die komt te staan aan de Terheijdenseweg en bestaat uit een sporthal en een indoor-atletiekbaan.

In het voorjaar van 2022 moeten de deuren openen. Het college vindt het belangrijk om als centrumstad deze voorziening te kunnen bieden aan de regio en wil Bredase talenten zo 'binnenboord' houden.

Doortrekken Mark goed voor water, planten en dieren

De Nieuwe Mark zal worden doorgetrokken vanaf sushirestaurant Ume naar de Fellenoordstraat. Het deel tussen Ume en de Tolbrug moet dan worden verdiept.

De Nieuw Mark moet een boost geven aan de binnenstad en het winkelhart en het nog aan te leggen stadspark Seelig-Zuid verbinden.

"De Nieuwe Mark is een belangrijke stap in onze ambitie om in 2030 de eerste Europese stad in een park te worden", stelt wethouder Paul de Beer. "Het doortrekken van de Mark is goed voor het water, de dieren en de planten, en verhoogt tegelijkertijd de aantrekkingskracht van het gebied." De Nieuwe Mark zal ook de 'drager' worden van de ontwikkeling van de Gasthuisvelden.