De gemeente Breda wil alle 'olifantenpaden' in de gemeente in kaart brengen. Dit zijn paden die ontstaan doordat meerdere mensen een fiets- of wandelpad afsnijden.

Gemeente Breda vraagt al haar inwoners om foto's te delen van de olifantenpaadjes in de gemeente.

"Als alle paden goed in beeld gebracht zijn, kijken we met de experts van wijkzaken en groen of er paden zijn die gebruiksvriendelijker kunnen worden gemaakt door ze zodanig in te richten dat het 'legale' paden worden (zonder ze helemaal te verharden)", vertelt een woordvoerder van de gemeente.

"Hiermee zorgen we voor betere verbindingsroutes voor voetgangers en/of fietsers en wordt de weg voor langzaam verkeer (voetgangers, fietsers) aantrekkelijker."

De ingezonden foto's worden op het Fietsfiësta, dat op 22 & 23 juni wordt gehouden bij Pier15, tentoongesteld.