Het gerechtshof in 's-Hertogenbosch oordeelde dinsdag dat Stichting Rolerisuit de vrijwillige buschauffeurs geen arbeidsovereenkomst hoeft te gaan aanbieden. Volgens het hof is onvoldoende aangetoond dat er sprake is van concurrentievervalsing.

Stichting Fonds Scholing en Ordening (FSO), die toeziet op naleving van de cao, vond dat de cao voor besloten busvervoer van toepassing is op de stichting. Dat zou betekenen dat chauffeurs op basis van een arbeidsovereenkomst zouden moeten werken en niet meer als vrijwilliger aan de slag zouden kunnen. "Dat geld kunnen wij niet missen", liet Joop Jansen, voorzitter van Rolerisuit al eerder aan BredaVandaag weten.

De kantonrechter oordeelde eerder in het voordeel van de FSO. In hoger beroep is het hof het eens met de kantonrechter dat de cao van toepassing is, maar vindt tegelijkertijd dat de FSO onvoldoende heeft toegelicht waarom bepaalde delen uit de cao stichting Rolerisuit zouden verbieden om te werken met chauffeurs die op vrijwillige basis werkzaam zijn. Volgens het hof is onvoldoende aangetoond dat er sprake is van concurrentievervalsing.

Stichting Rolerisuit biedt gelegenheid tot ontspanning aan gehandicapten. Om uitstapjes mogelijk te maken is de stichting in het bezit van speciale autobussen die zijn ingericht om rolstoelgebonden personen te vervoeren. Rolerisuit werkt met vrijwilligers. De FSO vond echter dat de stichting met het vervoer onder de cao voor besloten busvervoer valt, en dat chauffeurs een arbeidsovereenkomst moeten krijgen.