Op het dak van station Breda komen geen zonnepanelen, laat de NS aan de gemeente Breda weten. Er zou een te groot risico zijn door aansprakelijkheid en brandveiligheid.

De NS neemt andere maatregelen om het gebouw te verduurzamen, meldt Paul de Beer in een brief aan de gemeenteraad. De Beer werd vorig jaar juni door de raad aan het werk gezet om ook de spoorvervoerder te bewegen tot het verduurzamen van het pand met zonnepanelen.

Daartoe werd de motie 'Het dak op voor duurzame energie, ook op het station' aangenomen.

Na het aannemen van deze motie is het college meerdere keren in gesprek gegaan met NS, laat De Beer weten. "Ook NS ziet het belang van verduurzaming. Dat heeft geleid tot een aantal energiebesparende maatregelen."

College verheugd met maatregelen

Inmiddels heeft het vervoersbedrijf de WKO-installatie (Warmte Koude Opslag) zodanig aangepast dat die in vrijwel honderd procent van de warmtevraag kan voorzien. "Daarnaast zijn er aanpassingen gedaan aan de verlichting die tot een aanzienlijke energiebesparing hebben geleid."

In de brief laat het college weten verheugd te zijn met deze maatregelen en beschouwd de motie daarmee als uitgevoerd.