De gemeente Breda gaat de komende weken de verkeerssituatie op de Oude Vest aanpassen. De aanpassingen moeten ervoor zorgen dat de verkeerssituatie bij de kruisingen met de Keizerstraat en de Molenstraat veiliger wordt voor fietsers.

De planning is dat alles voor Hemelvaartsdag gereed is.

De voorbije jaren vonden er meerdere keren aanrijdingen tussen fietsers en automobilisten plaats. In februari liep een fietser lichte verwondingen op nadat ze in botsing kwam met een lijnbus.

De maatregelen die nu genomen worden zijn tijdelijk. Waarschijnlijk laat de totale inrichting van de Oude Vest nog enkele jaren op zich wachten. Momenteel worden hier plannen voor gemaakt.

Tijdens het herinrichten van de verkeerssituatie worden ook de groenstroken opnieuw ingericht.