Breda heeft sinds 1 januari 2016 ruim 80.000 euro uitgegeven aan reizen naar het buitenland. Het gaat om reiskosten voor leden van het college van burgemeesters en wethouders, soms samen met ambtenaren.

Dat blijkt dinsdag uit een overzicht dat het college heeft opgesteld op verzoek van SP-fractievoorzitter Bas Maes.

De reizen naar zusterstad Yangzou blijken de grootste kostenpost. In maart dit jaar reisden wethouders Paul de Beer en Boaz Adank samen met vijf ambtenaren en een gast van BredaPhoto naar China. Totale kosten van deze reis bedroegen 26.700 euro. Een reis in oktober 2018 van wethouder Adank en drie medewerkers kostte de stad ruim 15.000 euro.

De reis naar China doelde om de in oktober gemaakte afspraken "te verdiepen en uit te werken". Breda sprak destijds een vijfjarenplan af met projecten op de thema's toerisme en water. Dat Breda in maart met twee wethouders ging was "noodzakelijk" vanwege het programma. "Wethouder Adank heeft het programma toerisme gevolgd. Wethouder De Beer heeft het programma water gevolgd."

Wethouder De Beer was afwezig bij debatten

Oppositieleider Bas Maes was niet te spreken over het feit dat wethouder De Beer afwezig was bij debatten die volgens de SP'er van groot belang voor de stad waren. Maes vroeg zich af of de afwezigheid van de portefeuillehouder de kwaliteit van de besluitvorming ten goede kwam.

In het antwoord wijst het college erop dat agendering van de betreffende onderwerpen is gebeurd in overleg en afstemming met de griffie en de agendacommissie. "Ook is, afhankelijk van het dossier, voor vervanging door een andere bestuurder of ambtenaar gezorgd. Naar onze mening is de kwaliteit van de besluitvorming daardoor gewaarborgd."

'Reizen dienen de gemaakte bestuurlijke afspraken'

De dienstreizen van Bredase wethouders samen met ambtelijke ondersteuning dienen volgens het college de gemaakte afspraken in het bestuursakkoord. Daarin beschrijft het college de doelstelling om internationaal aantrekkelijk en relevant te blijven. "De dienstreizen dragen bij aan deze doelstelling [..] zodat we de internationale kracht van Breda beter kunnen benutten."

Maes vroeg ook of er meer naar de raad gecommuniceerd zou kunnen worden over de resultaten van de reizen. Dat verslag gebeurt volgens het college conform afspraak in de de vergadering van het college van burgemeester en wethouders. "Dit verslag wordt in de rondvraag gedaan."

Voor de buitenlandse reizen moet vooraf toestemming gevraagd worden aan het college van burgemeester en wethouders, behalve als het gaat om een reis naar een Europese instelling in Brussel of Straatsburg. "Bezoeken aan onze Belgische buren beschouwen we niet als buitenlandse dienstreizen."