De gemeente Breda gaat 10.000 euro vrijmaken voor de aanpak van kwetsbare wijken om het aanbod van achterpadverlichting voort te zetten.

Begin april werd de motie 'Help de buurtpreventie' aangenomen. Hierin krijgt het college de opdracht om binnen het huidige veiligheidsbudget een bedrag van maximaal 10.000 euro te vinden om samen met inwoners en buurtpreventieteam te kijken op welke locaties verlichting kan worden aangebracht.

Ook wordt het college gevraagd om een terugkoppeling te geven aan de gemeenteraad wanneer het budget onvoldoende is.

Bewoners kunnen zelf het initiatief oppakken om samen met hun wijk of buurt verlichting aan te schaffen. In kwetsbare wijken kan dit echter een probleem zijn.

Daarom wordt de komende jaren 10.000 euro vrijgemaakt uit het budget voor de aanpak van kwetsbare wijken (wijkveiligheid) om het aanbod achterpadverlichting voort te zetten.