Het aantal rijbanen voor afslagen wordt vanaf verschillende kanten verhoogd op kruising de Konijnenberg en noordelijke rondweg bij Breda. Op die manier moet er een betere doorstroming ontstaan rond het kruispunt.

Dat is de uitwerking van de eerder aangekondigde reconstructie van het kruispunt Konijnenberg - Backer en Ruebweg/Crogtdijk. De maatregel is onderdeel van het aangekondigde werk in het coalitieakkoord 'Lef en Liefde'. Daarin staat 26 miljoenen gereserveerd voor aanpak van de noordelijke rondweg.

Het hele project kost 980.000 euro, waarvan de verwachting is dat hiervan een deel wordt betaald door de provincie.

Dat de Konijnenberg en Emerparklaan aangepakt worden, heeft te maken met de verkeersdruk op die plaatsen. "Dan kun je daar die verkeersstromen uit elkaar halen. Bij de Belcrum, met de plannen voor het Havenkwartier moet je daar wat gaan doen", stelde toenmalig VVD-fractievoorzitter Thierry Aartsen rond de presentatie van het bestuursakkoord.

Om de reconstructie mogelijk te maken wordt een aantal bomen verplaatst. Ook moet de gemeente Breda grond aankopen om het kruispunt te verbreden.