WonenBreburg gaat vanaf half april 25 woningen in Breda vrijhouden voor zogenoemde spoedzoekers. Het gaat om woningzoekenden, zowel alleenstaanden als gezinnen, die aantoonbare op korte termijn huisvesting nodig hebben.

De spoedzoekers krijgen een tijdelijk huurcontract van twee jaar, waarin ze verder kunnen zoeken naar een andere woning.

De corporatie neemt de maatregel omdat op de krappe woningmarkt en met de bestaande woonruimteverdeling niet altijd snelle, passende opties voor woonruimte zijn. "Zeker niet wanneer een woningzoekende met een dringende huisvestingsbehoefte, een zogenaamde spoedzoeker, weinig tot geen inschrijftijd heeft opgebouwd", aldus de corporatie.

Woningen voor de spoedzoekers komen uit de bestaande woningvoorraad. Aan de toewijzing van woningen zitten wel een paar voorwaarden. Zo mogen de spoedzoekers niet eerder een woning hebben geweigerd en moeten ze binding met Breda of Tilburg hebben.

Het besluit tot het starten van deze pilot is in Tilburg eerder genomen in het kader van de prestatieafspraken Convenant Wonen 2019. WonenBreburg voert het zowel in Tilburg als in Breda in.