Het bestuur van Stichting De Vlieren legt per 31 december haar werkzaamheden neer. Komende maanden werken bestuur en gemeente samen aan een overdracht om de ontmoetingsfunctie en activiteiten in De Vlieren door te kunnen laten gaan.

Sinds 2012 is het ontmoetingscentrum gehuisvest in MFA Huis van de Heuvel. Ook ontvangt De Vlieren sinds 2012 subsidie van de gemeente om de exploitatiekosten te dekken.

Na de vaststelling van het nieuwe wijkcentrabeleid in 2017 kreeg de stichting de opdracht om te komen tot een kostenneutrale exploitatie. Dit blijkt een te complexe opgave.

Ondanks dat het bestuur de werkzaamheden vanaf 31 december neer gaat leggen, blijft De Vlieren gewoon open. De gemeente onderzoekt op korte termijn meerdere scenario's waarin alsnog wordt toegewerkt naar een ontmoetingscentrum voor de wijk met een gezonde exploitatie.

Voor de huidige huurders organiseren de stichting en de gemeente op 9 april een bijeenkomst om gezamenlijk in gesprek te gaan over nieuwe ontwikkelingen.