De Stationsweg aan de centrumzijde van het station wordt in het laatste kwartaal van dit jaar opgeknapt. Daarbij blijven de bestaande bomen staan. Het ontwerp voor de opknapbeurt is deze week door het college goedgekeurd.

Naast het behoud van de bestaande bomen, komt er halfverharding rondom de bomen zodat regenwater in de grond kan infiltreren. Ook komt er energiezuinige verlichting.

De straat krijgt een soortgelijke inrichting als de andere straten in het Stationskwartier. Tegelijk met de herinrichting van de straat wordt ook de riolering vervangen. Er komt een gescheiden rioolstelsel, zodat vuil water en regenwater op gescheiden manier kan worden afgevoerd.

Op de Stationsweg wordt op de plaats van het 'blauwe gebouw' een tijdelijke onbewaakte fietsenstalling gerealiseerd. De tijdelijke fietsenstalling wordt gemaakt met vrijkomende bestratingsmaterialen en verlichting uit de Stationsweg. Later komt op deze plaats een definitieve fietsenstalling.