Het voortbestaan van voetbalvereniging sv Advendo kan volgens het Bredase college in gevaar komen als er geen maatregelen genomen worden om de huidige ontwikkelingen met betrekking tot het vertrek van kinderen naar voetbalverenigingen buiten de wijk Hoge Vucht een halt toe te roepen.

Dat stelt het college in antwoorden op vragen van Faissal Boulakjar (D66) en Arjen van Drunen (PvdA).

Het college zegt het belang om in de wijk Hoge Vucht tot een sterke en gezonde voetbalvereniging te komen te onderschrijven. Met zowel Advendo als met SC Hoge Vucht is contact.

Een dergelijk sterke voetbalvereniging zou moeten voorkomen dat jeugdvoetballers elders in de stad een vereniging zoeken. Dat gebeurt onder meer bij DIA in Teteringen, dat door de instroom te kampen heeft met drukte op de accommodatie. Met DIA wordt daarom gesproken over een tweede kunstgrasveld.

'Snelle oplossing in Hoge Vucht ligt niet voor de hand'

Ook met enkele andere Bredase voetbalverenigingen vinden gesprekken plaats over de aanleg van kunstgrasvelden als gevolg van een toename van het ledenaantal.

Volgens het college ligt een snelle oplossing voor een sterke vereniging in Hoge Vucht niet voor de hand. "Onder andere vanwege het feit dat medewerking van meerdere partijen nodig is om tot een gedragen plan en aanpak te komen."