De gemeente Breda heeft tot nu toe ongeveer honderd meldingen binnengekregen van schade na de storm van de afgelopen dagen.

Deze meldingen komen binnen bij de gemeente via mail, Whatsapp, 14076, Twitter en de buitenbeterapp. Nog niet alle meldingen zijn ingevoerd, waardoor het aantal hoogstwaarschijnlijk nog gaat oplopen.

"Tot nu toe zijn er ongeveer twintig complexe bomen geruimd of gerooid", laat een woordvoerder van de gemeente weten. "Hiermee zijn inmiddels de meest urgente zaken aangepakt."

Het kan nog wel even duren voordat echt alles opgeruimd is. "Naar verwachting zijn we nog tot volgende week bezig met de uitwassen van de storm, omdat er nog steeds sprake is van een flinke windkracht", vertelt de woordvoerder. "Sommige bomen staan op scherp."

Gemeente niet verantwoordelijk voor alle schade

De gemeente kan niet voor alle schade verantwoordelijk worden gehouden. In Nederland valt elke boom onder de wettelijke zorgplicht. "Als er een boom omvalt door de storm gaan we kijken of we als gemeente controles op deze boom hebben uitgevoerd, of we dus aan onze zorgplicht hebben voldaan."

Ook voor lantaarnpalen en verkeersborden of losstaande voorwerpen gelden er regels. "Als een lantaarnpaal of verkeersbord niet gebrekkig is, dan kunnen wij niet aansprakelijk gehouden worden, dan is er sprake van overmacht."