Gemeente Breda gaat dit jaar elf nieuwe faunapassages aanleggen. Met de aanleg van deze passages worden natuurgebieden met elkaar verbonden en wordt de leefwereld van dieren en plantensoorten groter.

De faunapassages komen aan de singels bij de Bosschebrug, de Arsenaalbrug en de Balfortbrug. Aan de Aa of Weerijs komen ze bij de Langendijk Westzijde, de Julianalaan Westzijde, de Ruitersboslaan Westzijde en bij de Vredenburchsingel.

De laatste drie komen bij het Ulvenhoutse Bos Oost, West de Ulvenhoutselaan en de Gilzeweg. De afgelopen jaren realiseerde gemeente Breda al 22 andere faunapassages.

De aanleg van de faunapassages wordt mede gefinancierd door de provincie Noord-Brabant. De gemeente Breda wil toe naar Breda als een stad in een groen park. In het bestuursakkoord Lef en Liefde hebben water en groen een belangrijke plaats.