De gemeente Breda heeft ongeveer 100.000 euro vrijgemaakt voor stadsinitiatieven rondom de viering van 75 jaar vrijheid in Breda. Het college van burgemeester en wethouders wil een gevariëerd programma opzetten waarbij ondernemers samenwerken met de stad.

Veel organisaties, verenigingen en inwoners reageerden enthousiast en met uiteenlopende initiatieven op de oproep om mee te denken en mee te doen met 75 jaar Vrijheid.

Het college van burgemeesters en wethouders heeft subsidiecriteria vastgesteld op basis waarvan initiatieven in aanmerking komt voor een financiële bijdrage.

Het is nog mogelijk nieuwe initiatieven kenbaar te maken tot 15 maart. Initiatiefnemers ontvangen een uitnodiging voor een bijeenkomst op 27 februari met als doel het toelichten en bespreken van de criteria voor het beoordelen van de initiatieven.