De gemeenten Breda en Tilburg ontvangen samen 201.800 euro van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor hun aanpak tegen radicalisering en jihadisme.

Sinds enkele jaren biedt het ministerie van Justitie en Veiligheid ondersteuning aan gemeenten bij het tegengaan van dit probleem. De twee gemeenten gaan het geld onder meer benutten om gezamenlijk onderzoek te doen naar de lokale voedingsbodem voor polarisatie en radicalisering.

Daarbij is regionale samenwerking, met daarin een belangrijke rol voor het Zorg- en Veiligheidshuis, van groot belang bij de aanpak van deze problematiek. Breda is al langer aangesloten bij een regionale samenwerking. Om een totaalbeeld te krijgen worden ook andere gemeenten in de Baronie en Hart van Brabant gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek.

Burgemeester Paul Depla schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat Breda het geld voor een belangrijk deel uit gaat geven aan de training van 'jeugd-, zorg en veiligheidsprofessionals'. Hij schrijft dat deze training van het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR) professionals helpt om radicalisering en extremisme in een vroegtijdig stadium te signaleren.