Breda heeft ook in de periode van 2019 tot en met 2021 geld beschikbaar voor het installeren van onder meer uilenkasten en mussenhotels op erven in het buitengebied.

Het eerder uitgevoerde zogenoemde ErvenPlus project in De Rith krijgt daarom een vervolg in het gehele buitengebied. Het ErvenPlus project is een project om erven aantrekkelijker te maken voor dieren als zwaluwen, mussen, uilen en vleermuizen.

In 2018 hebben 31 eigenaren van erven meegedaan aan het project. Deze eigenaren krijgen deze week 127 nestkasten voor uiteenlopende dieren als zwaluwen, steenuilen, huismussen, spreeuwen, torenvalken en vleermuizen uitgereikt.

Daarnaast worden er 131 bomen geplant, circa 1.400 meter haag, honderd vierkante meter struiken en er worden drie modderplaatsen voor zwaluwen aangelegd. De gemeente heeft hiervoor een bijdragen van 10.000 euro aangegeven. Het Brabants Landschap heeft dit bedrag vervolgens verdubbeld.

Gemeente stimuleert om 'meer groen' aan te brengen

De gemeente Breda stimuleert erfeigenaren met de ErvenPlus regeling om meer groen en bijvoorbeeld nestkasten aan te brengen.

"Zo wordt het platteland groener en leefbaarder. Zwaluwen, mussen, uilen en vleermuizen voelen zich thuis op erven in het buitengebied, mits er voldoende beplanting, groen en beschutting is. Zij zijn belangrijk omdat ze onder andere muggen, vliegen en muizen vangen. Hun aantal gaat achteruit omdat erven 'kaler' en netter zijn geworden."

Met de bijdrage van de provincie is er in totaal 20.000 euro beschikbaar gesteld.