Op het Haagse Beemden Eiland staat sinds kort een kleine kudde Nederlandse landgeiten. Ze lopen hier nog rond tot het broedseizoen.

Het Haagse Beemden Eiland bevindt zich in de wateren van de Moerenloop. De drie langharige geiten die het eiland beheren kunnen goed tegen de kou en zijn uitermate geschikt voor begrazing in de natuur, aldus het bord dat bij het eiland staat.

De landgeit komt veel voor in de noordelijke Europese landen. De Nederlandse landgeit is een dier dat met uitsterven werd bedreigd. In 2000 waren er slechts duizend landgeiten in Nederland. De Nederlandse landgeit staat op de lijst van zeldzame huisdierrassen.

De landgeiten begrazen het Haagse Beemden Eiland nog tot maart. In het broedseizoen worden ze tijdelijk van het eiland gehaald om de vogels rustig te laten broeden en planten te laten ontwikkelen.