De kratten met zoetwatermosselen die in de vijver van het Liniepark zijn gezet ter bestrijding van blauwalg worden deze maand verwijderd. Door het aanbrengen van het mosselfilter is de hoeveelheid blauwalgen in de vijver sterk verlaagd en is het water helderder geworden.

De zoetwatermosselen hebben het zelf niet overleefd. De mosselen werden in 2013 in de vijver geplaatst om de blauwalgen op te eten. Dit effect heeft volgens het waterschap drie jaar positief gewerkt, maar de zoetwatermosselen hebben zich niet meer voortgeplant.

Brabantse Delta heeft daarom besloten om de nu lege kratten nog deze maand uit het water te halen. Nieuwe mosselen plaatsen blijkt lastig, omdat dit niet meer mag vanwege een veranderde wetgeving omtrent exoten.

Zoetwatermosselen worden momenteel gezien als exoten en exoten mogen niet worden uitgezet in de Nederlandse natuur.

Mocht de vijver van het Liniepark in de toekomst weer last krijgen van een blauwalgenoverlast, gaat het waterschap onderzoeken of er een andere structurele oplossing is.