De Bredase Energie Coöperatie BRES, het waterschap Brabantse Delta en de Stichting Support ONS 2050 hebben de intentie uitgesproken om op de rioolwaterzuivering Nieuwveer een zonneweide met duizenden zonnepanelen aan te leggen.

Maandag hebben de partijen een handtekening onder de intentie gezet. Zij zijn nu de intentie getekend is gestart met het onderzoek naar de haalbaarheid.

Het onderzoek duurt ongeveer drie maanden en wordt uitgevoerd door de Stichting Support ONS 2050. Deze stichting stelt maximaal 50.000 euro ter beschikking.

Joop van Hasselt, Bestuurslid BRES vertelt dat BRES de exploitatie van de zonneweide overneemt als het ontwikkeltraject een positieve uitkomst heeft, waaronder voldoende beschikbare financiering en de oplevering van de installatie zoals opgesteld in de specificaties.