De Bredase boa's krijgen voortaan bodycams bij hun standaarduitrusting. Een onderzoek van de gemeente heeft uitgewezen dat de kleine lichaamscamera's de veiligheid voor boa's vergroten.

Volgens het onderzoek heeft het dragen van de bodycam een "de-escalerend effect". Daarbij wordt het veiligheidsgevoel vergroot.

Tijdens de proef werden er in totaal 78 agressiemeldingen gedaan door de veiligheidsmedewerkers.

Hiervan waren 25 situaties waarbij een bodycam aanwezig was en 53 situaties zonder. Deze gegevens bevestigen volgens de gemeente de de-escalerende werking van de lichaamscamera.

Het onderzoek werd in het voorjaar van 2018 gestart, omdat boa's regelmatig te maken krijgen met verbale en fysieke incidenten. Zes boa's werden uitgerust met de camera's.