NAC krijgt van de gemeente langer de tijd om het stadion te kopen. Op 22 januari heeft NAC het verzoek gedaan om de koopoptie te verlengen. De koopoptie was in het beginsel geldig tot donderdag 31 januari.

De gemeente heeft in de koopoptie de mogelijkheid ingebouwd om deze, in onderling overleg, te verlengen tot 31 mei 2019.

Dit betreft uitsluitend het verlengen van de koopoptie, en dus niet het inroepen of lichten ervan. Het college is akkoord gegaan met het verlengen van de koopoptie.

Op dit moment bekijkt NAC de uiteindelijke financieringsstructuur.

De gestapelde financiering gaat onder meer bestaan uit een bancaire lening, een lening van aandeelhouders en uiteraard een gedeelte via crowdfunding. Er wordt nog gekeken wat de exacte financieringsomvang via de crowdfunding gaat worden.

NAC publiceert naar verwachting begin maart 2019 de definitieve uitgangspunten van de lening via de Crowdfunding.

Rond die tijd wordt het voor de potentiële deelnemers mogelijk om daadwerkelijk geld uit te lenen aan de club. Zodra NAC de koopoptie licht, gaat het college het voorstel bestuderen op de haalbaarheid.