De gemeente en Stichting Scouting Breda gaan samen kijken naar de financiën van twaalf scoutingclubs in Breda. In december ging de stichting al naar het stadhuis, omdat de twaalf scoutingclubs dreigden om te vallen.

De scoutingclubs waren bij de verdeling van subsidiegelden aan de zogenoemde 'thematafels' niet meer in aanmerking gekomen voor een bijdrage. Daar maakten de clubs toen bezwaar tegen.

Tijdens de demonstratie en de daarop volgende inspraakbeurt vroegen ze de Bredase politiek om een bedrag van ongeveer 45.000 euro. Daarmee komt het gevraagde bedrag neer op ongeveer 45 euro per lid per jaar.

Na het protest zaten wethouder Marianne de Bie (D66) en Stichting Scouting Breda op 23 januari met elkaar aan tafel. De Bie laat in een brief aan de raad weten dat er tijdens dit gesprek gesproken is over de relatie tussen de doelstellingen van de Thematafel Opgroeien en dat de activiteiten van de scouting nader zijn verkend.

'Scoutingclubs krijgen niet meteen zak met geld'

De wethouder heeft op 24 januari op de Thematafel Opgroeien de motie toegelicht en daar hebben de deelnemers aan de thematafel opnieuw gesproken over de mogelijkheden voor ondersteuning.

Theo van den Hoven, voorzitter van Stichting Scouting Breda laat weten dat de scoutingclubs nog niet meteen een zak met geld toegeworpen krijgen. "De wethouder heeft een ambtenaar aangesteld die gaat onderzoeken of er vanuit andere fondsen zoals het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds en soortgelijke fondsen geld vrij kan komen voor de scouting."

De gemeente onderzoekt ook of ondersteuning bij vraagstukken rondom huisvesting aan de orde is.