Ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken willen snel aan tafel met de Vereniging Markdal, de gemeenten Alphen-Chaam en Breda en de provincie om te kijken welke steun vanuit Den Haag geboden kan worden bij de realisering van plannen voor het Markdal.

Programma directeur-generaal Omgevingswet Eric Jan van Kempen bood de steun van het ministerie aan tijdens een bijeenkomst in de Markhoeve in het Markdal. Die steun valt onder de Right to Challenge, een regeling waarmee Binnenlandse Zaken bewonersinitiatieven wil stimuleren.

De Vereniging Markdal duurzaam & Vitaal ijvert al jaren voor verbetering van de rivier de Mark, de natuur in het Markdal van de grens met België tot aan Breda, de realisering van het Natuur Netwerk Brabant, verbetering van de agrarische bedrijvigheid en leefbaarheid in met name Strijbeek.

Het project voor het Markdal is volgens Van Kempen een schoolvoorbeeld van een bewonersinitiatief dat steun verdient van de overheid.