De gemeente en de initiatiefnemers voor een moskee in Hoge Vucht starten een geheel nieuwe procedure voor de bouw van de moskee. Dat blijkt uit antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op vragen van de SP.

Het moskeebestuur heeft de eerdere omgevingsvergunning ingetrokken, zodat de nieuwe procedure kan worden opgestart. Afgelopen najaar bleek dat de gemeente ten onrechte had ingestemd met de bebouwing van een groenstrook bij het voormalige politiebureau aan de Vlaanderenstraat.

Na de nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw liggen de stukken zes weken ter inzage. Dat geeft bezwaarmakers de gelegenheid een zienswijze in te dienen. "Eventueel wordt het bouwplan aangepast naar aanleiding van de zienswijzen", schrijft het college aan de SP.
 

Om te zorgen dat iedereen zijn zegje kan doen, ontvangen de bezwaarmakers komende week een brief van de gemeente waarin het verdere verloop van hun bezwaarschrift wordt uitgelegd. "Daarbij ontvangt men ook de uitnodiging voor een spreekuur in Wisselaar om vragen te stellen en uitleg te krijgen."