Eigenaar ASR Dutch Prime Retail wil winkelcentrum Hoge Vucht met 1400 vierkante meter uitbreiden. Die uitbreiding zou gepaard kunnen gaan met het realiseren van extra woningen boven op de bestaande bouw.

Dat blijkt uit plannen die de eigenaar heeft ingediend bij de gemeente. Het college staat positief tegenover de plannen, blijkt uit de gemeentelijke stukken.

Daar koppelt B&W wel een aantal voorwaarden aan. Zo moet bij herontwikkeling en uitbreiding van het winkelcentrum de oorspronkelijke architectuur van het complex worden gerespecteerd en versterkt.

Ook moeten er extra parkeerplaatsen komen tot in totaal 720 plaatsen en moet er een tussen de uitbreiding en het parkeerterrein een groenstrook komen.

ASR wil het winkelcentrum uitbreiden bij de garageboxen aan de westzijde van het winkelcentrum (Antwerpenstraat).