Een applicatie moet ervoor zorgen dat bezoekers van parkeergarages en overheidsgebouwen in Breda eenvoudig melding kunnen doen van vandalisme en vervuiling. 

Dat antwoord de gemeente op vragen van VVD-raadslid Daan de Neef over onderhoud aan de parkeergarages.

De Neef vroeg naar achterstallig onderhoud in de Bredase parkeergarages en of het college signalen ontvangt over vieze en vervuilde parkeergarages in de stad. 

Er zijn geen officiële klachten ontvangen, maar het college onderschrijft wel dat bijvoorbeeld parkeergarage De Barones een ouderwetse uitstraling heeft.  "Dit jaar worden dan ook een aantal aanpassingen gedaan ter verbetering van gebruik en beleving van de garage, zoals aanpassing van de entrees, schilderwerkzaamheden en nieuwe bebording."